Vol 6, No 1 (2022)

Volume 6, Nomor 1 Januari 2022

DOI: https://doi.org/10.1234/jik.v6i1

Jurnal Informatika Kaputama (JIK)

Daftar Isi

Angga Pratama, Afta Adiyatma Wicaksana, Ar Razi
PDF
1-23
Mega Nurshafira
PDF
24-30
yesy afrillia
PDF
31-35
Rahma Fitria
PDF
36-47
Wanty Eka Jayanti, Yoki Firmansyah, Melysa Riyanda Putri
PDF
48-56
HERMANTO HERMANTO
PDF
57-63
Nicko Permana Putra
PDF
64-74
Rabiatul Adwiya
PDF
75-83
Ratih Purwasih
PDF
84-91
Mesra Betty Yel, Mahyuddin K Nasution
PDF
92-101
Muhajirin ., Acep Saepul Zamil
PDF
102-109